پلن ها و قمیت ها

پایه

رایگانیک آگهی رایگان با اعتبار ۳۰ روزه

  • یک آگهی
  • ۳۰ رو دسترسی
  • آگهی استاندارد
  • پشتیبانی محدود

آغاز کنید

حرفه ای

20 هزار تومانعضویت ماهانه با آگهی ها و دسترسی نامحدود

  • آگهی های نا محدود
  • دسترسی نا محدود
  • نمایش ویژه در جستجو ها
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

آغاز کنید